Hướng dẫn đăng ký sử dụng

Hướng dẫn đăng ký dùng thử
Hướng dẫn đăng ký sử dụng

Hướng dẫn quản trị website

hệ thống đặt vé máy bay SBS

Hướng dẫn đăng ký sử dụng

Bước 1: Truy cập website webphongve.vn chọn “Đăng ký sử dụng” hoặc trực tiếp qua đường dẫn đường dẫn Đăng ký sử dụng.

Bước 2: Chọn gói website của WEBPHONGVE

Bước 3: Chọn gói Hệ thống dữ liệu hàng không – Smart booking system

Bước 4: Chọn thời gian sử dụng

Bước 5: Nhập các thông tin liên hệ và “Đặt hàng”.

Sau khi hoàn thành các bước đặt hàng.Nhân viên WEBPHONGVE sẽ trực tiếp liên hệ và hỗ trợ khách hàng các bước cấu hình website của bạn